Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถชมภาพภาพกิจกรรมเทอมอื่นได้ที่>>>

 
 
 

 

> Field Trip K3 @ เมืองโบราณ        
     
     
 

      หนึ่งวันแสนสนุกของเด็กๆ ชั้น K3 เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองโบราณ
จังหวัดสมุทรปราการ ประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆ ตื่นตาตื่นใจไปกับสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองไทยที่ถูกจำลอง
มาได้อย่างเหมือนจริง และเพลิดเพลินไปกับการชมสินค้าโบราณทั้งขนมและของเล่นมากมาย สำหรับการเดินทาง
ไปทัศนศึกษาครั้งนี้ นอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้และความสนุกสนานแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้การเคารพกฎกติกาในการออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถดูแลตนเองและเพื่อนๆ ในกลุ่มของตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

<<Previous  Next>>

© 2005 Palina Kindergarten Contact Us