Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถชมภาพภาพกิจกรรมเทอมอื่นได้ที่>>>

 
 
 

 

> K2 เรียนรู้เรื่องอาชีพทันตแพทย์        
     
     
 

       วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้น K2 มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทันตแพทย์ ซึ่งทางคณะครูชั้น K2 เชิญวิทยากรพิเศษ คือ ทันตแพทย์หญิงภคธิติ รุจิฑรจนานันท์ ผู้ปกครองน้องลิกิและน้องลิกะ มาให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับหน้าที่และวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจรักษาฟัน นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกวิธีอีกด้วย

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

<<Previous  Next>>

  © 2005 Palina Kindergarten Contact Us