Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถชมภาพภาพกิจกรรมเทอมอื่นได้ที่>>>

 
 
 

 

> K3 เรียนรู้เรื่อง กีฬากอล์ฟ        
     
     
 

       ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเวลาที่เด็กชั้น K3 ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เรื่องกีฬา ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียน
อนุบาลปาลินาได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรพิเศษ คุณจิรโรจน์  จิโรจจาตุรนต์ (คุณพ่อน้องภูผา) มาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการตีกอล์ฟ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับกฎกติกาการเล่นกอล์ฟ พร้อมกับเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทดลองตีกอล์ฟกันอย่างสนุกสนาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Gym โรงเรียนอนุบาลปาลินา

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

<<Previous  Next>>

  © 2005 Palina Kindergarten Contact Us