ด.ญ. ศุภพิชญ์  วรพฤกษ์พิสุทธิ์  (พีช)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ด.ญ.กานต์อลิน  อุดมรัชตะวาณิชย์ (อลิน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน

ด.ช.ธีมา  รัตนกิตติ  (ฝั่งฟ้า)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

ด.ช.ปรวีร์  แตมสำราญ  (ที่รัก)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ด.ญ.อันนา  สุทัศน์ ณ อยุธยา  (อันนา)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ด.ช.ภาวิต  โกวิทานุพงศ์  (ยูจีน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ด.ช.ธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา  (วิน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ด.ช.อภิภู  วงษ์สิน  (พรู๊ฟ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ด.ญ.พิตต้า  เหล่าลดา  (พิตต้า)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่ Pan-Asia International School
ด.ช.ปัณณวิชญ์  ปิ่นเจริญ  (พูน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ด.ช.ธิเบต  เปสลาพันธ์  (แอลเจ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
ด.ญ.ญาณิศา  พัฒนาศิริรักษ์  (หนูอุ่น)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ด.ญ.โชติรส  เสนี  (ฟ้า)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ด.ช.ณฤต  อุชุปาละนันท์  (เอิร์ธ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ด.ญ.กันยากรณ์  ฤกษ์รัชนีกร  (เกรซ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ด.ญ.เกณิกา  พวงน้อย  (ฟองคลื่น)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ด.ญ.ชนิดาภา  วิภูภิญโญ  (ปาล์มมี่)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ด.ญ.ธัญพร  กอวัฒนา  (ลูกแพร์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตรามคำแหง  
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ด.ญ.เอมิ  วุฒิหิรัญธำรง  (เอมิ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ด.ญ.อิสญาภา  หนูสมแก้ว  (ญาดา)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ด.ช.นพัฐกรณ์  เตื้อติสอน  (ไดมอน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด.ช.ธีรภัทร  อนันตคุณากร  (นอร์ท)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ด.ญ.นภสร  จรสโรจน์กุล  (วิว)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ด.ช.ภามมินทร์  สิโรดม  (ภาม)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา
ด.ญ.นิกีต้า  ใจมนต์  อีเด้น  (นิกี้)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศรีวิกรม์
ด.ญ.บัวชมพู  อุบลประเสริฐ  (โนกิ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม
ด.ญ.นรัมภา  สุวรรณศรีนนท์  (เนเน่)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ด.ช.บูรพา  นิลสาคร  (ปลาวาฬ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ด.ช.วีรยุทธน์  วัชรโชคเกษม  (มังกร)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา (อมตะนคร)
ด.ช.ศีล  แสงทองพินิจ  (ศีล)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่ Traill International School
 
     
     
 

Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Graduation 2014        
     
ชั้น K3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น K2
ด.ญ.ณัชชา  รัศมีดารา  (เบลล์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม

 

 

 

 

 

ด.ญ.ณีรวัณณ์  ฮิโรเสะ  (ไอระ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ด.ช.คณิณ ธูปเทียนรัตน์  (เทียน)
ศึกษาต่อชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

ด.ญ.พร้อมบุณย์ ประกอบกิจ  (พราว)
ศึกษาต่อชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.ศรีปัญญ์ วงศ์สถาพรชัย  (ต้นตะวัน)
ศึกษาต่อชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 

 

 

 

ด.ช.ณชัย อิ่มเอิบปฐม  (มิกกี้)
ศึกษาต่อชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.ปภาดา จักรธรานนท์  (กิ๊กจือ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.วริศรา รุ่งเรือง  (เอวา)
ศึกษาต่อชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 

ด.ช.สิทธิ์ทัศน์  จิโรจนพานิช  (อาร์ตี้)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน
ด.ช.บูรญ์พิภพ ลีลาเลิศสุริยะ  (ออกัส)
ศึกษาต่อชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

 

 

© 2005  Palina Kindergarten  Contact Us