ด.ญ.ออมบุญ  นาคเบญจพร (วิกิ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

ด.ญ.จิณณ์ณณัช  ชัยวัฒนากุลกิจ (จิณณ์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
(International Education Programme)

ด.ช.กรณ์ทิพัทธิ์  ธนูหิรัญเลิศ (พฤกษ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
(ภาคภาษาอังกฤษ)

ด.ญ.จิรณา  ชยาวนิช (ฟ้าวาด)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

ด.ญ.ธัญญพัทธ์  อัจฉริยวิญญู (นท)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

ด.ญ.นภัสกานต์  ชยานันท์กุลธารี
(ปลาแซลม่อน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน

ด.ญ.ปาณิช  เปสลาพันธ์ (อลิซ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
ด.ช.ปรมินทร์  เจริญพุทธคุณ (มอนเต้)
รอผลสอบ
ด.ญ.ปภัชญา  รุจินินนาท (ไดมอน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
ด.ญ.ภูษณิศา  ชูใหม่ (พราว)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน
ด.ช.ปวริศ  โรจน์ดรงค์กุล (ลาเต้)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
Thai Singapore International School
ด.ช.ลิปปกร  อาวัชนาการ (ไฟท์เตอร์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน
ด.ช.ธีธัชช์  หล่อศรีศุภชัย (ธาม)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ด.ช.คิริน  วงศ์สิทธิชัยกุล (คิ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
Bangkok Christian International School (BCIS)
ด.ช.สมิทธิ์  แซ่เอี๊ยก (ซัน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน
ด.ช.พิชญ์  กาญจนปทุม (ทีเจ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
ด.ช.ภูวิศ  โกวิทานุพงศ์ (ยูโร)
รอผลสอบ
ด.ญ.พิณรดา  เกียรติโภไคย (แพมมี่)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน
ด.ญ.ศรุดา  วาฑิตศุภผล (ปาล์มมี่)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
บางนา (ภาคภาษาอังกฤษ)
ด.ช.ธนา  คุณสัตยานนท์ (เคนนี่)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ด.ญ.อรไพลิน  ลิมปิพิพัฒน์ (พอใจ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
ด.ช.ธิติกร  ชูพยัคฆ์  (ต้นน้ำ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ด.ช.พงศภัค  วรพฤกษ์พิสุทธิ์ (พอร์ช)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ด.ช.แมทธิว ธนาวิน อัลเลน (แมทธิว)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
(International Education Programme)
ด.ช.ภูริภพ  เงินส่งเสริม (ติณณ์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ด.ญ.ฐิติรัตน์  กลิ่นรื่น (รัชชี่)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน
ด.ช.ธนเดช  นิลสุวรรณ (ตุลย์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ด.ญ.ชัญญานุช  พนมโชคไพศาล (ชัญญ่า)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ด.ช.จิรัฐธนนท์  สุวรรณพินันท์ (ปุณณ์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนไทยคริสเตียน
ด.ช.เสฏฐวุฒิ  อัครชลานนท์  (สกาย)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 
     
     
 

Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Graduation 2017        
     
ชั้น K3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.ณณา  อนันต์ธนาศิลป์ (ณาณ่า)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน

 

 

 

 

 

ด.ญ.คีตภัทร  วงศ์ทรัพย์สิน (เมโลดี้)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเลิศหล้า
ด.ญ.นภัทร  คุณประโยชน์ (นภัทร)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
Ekamai International School

 

ด.ญ.นาราภัทร  จันทร์วัฒนพงษ์ (จีน)
รอผลสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ลูการ์  วองสเตนเบิร์ก (ลูการ์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 

 

 

 

 

ด.ญ.พราวฝัน  จงสวัสดิ์วรกุล (พริม)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 

 

 

 

ด.ญ.นันทัชพร  ประจักษ์วิกรานต์ (หยู่ยู้)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.สิมิลัน  ศาสตร์สุข (มิลัน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด.ช.กฤตนัน  ธนธรกิจ (แม็ค)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์

 

 

 

ด.ช.ธนน  ชิรวานิช (พอ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.ณฐมน  โอเจริญ (เพลิน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.รมณ  พร้อมพันธุ์ (อี้)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

 

 

 

 

 

ด.ช.ภานุเทพ  จันทร์ศรีวงศ์ (ภานุ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

 

ด.ช.ปัณณ์  วิโรจนกูฏ (ปันปัน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ด.ช.ทัศน์ทศ  ติ้วสิขเรศ (เฟม)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ปัณณพัฒน์  ลิ่มวิชิตชนาสิน (ปันปัน)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

 

 

ด.ญ.ณญา  อนันต์ธนาศิลป์ (ณาญ่า)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน

 

 

 

 

 

 

ด.ช.นัทธ์ศนันท์  เตชะเสน (ติตัส)
รอผลสอบ

 

 

ด.ช.ภาคิน  วงศ์รัตนโชติ (โมชิ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน

 

 

 

 

 

ด.ช.จีรวิท  มาสุด (อชิ)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่
Beaconhouse Yamsaard School

 

 

 

 

ด.ญ.พริมรตา  กรุงแก้ว (อัยย์)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.นันท์นภัส  กรุงแก้ว (เนเน่)
ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
© 2005  Palina Kindergarten  Contact Us