Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 News Update

 
 
 
 

 Special Activity

 

 

K2 เรียนรู้เรื่อง อาชีพทันตแพทย์


วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
นักเรียนชั้น K2 มีโอกาสเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพทันตแพทย์
ซึ่งทางคณะครูชั้น K2
เชิญวิทยากรพิเศษ คือ
ทันตแพทย์หญิงภคธิติ รุจิฑรจนานันท์ ...ต่อ

Mother's Day 2017

 สำหรับกิจกรรมวันแม่ในปีนี้
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10
และวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 บรรยากาศภายในห้องเรียนเต็มไปด้วย
ความสนุก ...ต่อ

A Gift From The Star


กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับ
ละครแสนสนุก สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม จากคณะคุณครูโรงเรียน
อนุบาลปาลินา ในเรื่อง
“พรจากดวงดาว” จัดการแสดงขึ้น
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
ซึ่ง ...ต่อ

 

 

 
 
   
 

  

     

 
     
           
           
         ข่าวประชาสัมพันธ์  
           
           
 

 

 
  การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปาลินา  
   
โรงเรียนอนุบาลปาลินาเปิดรับนักเรียนขั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจอ่าน
รายละเอียดการรับสมัครได้
ที่นี่
 
     
  เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558  
   
โรงเรียนอนุบาลปาลินาเปิดสาขาใหม่...ปาลินา-ติวานนท์

 

 

 

     
  Palina October Camp 2017  
 

โรงเรียนอนุบาลปาลินาขอต้อนรับน้องๆ อายุระหว่าง 2 - 6 ปี เข้าสู่โปรแกรมภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ที่นี่  
     
  ร่วมงานกับเรา  
   
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมงานกับโรงเรียนอนุบาลปาลินา สามารถดูตำแหน่งงานได้ ที่นี่

 

 

 

 
 

 

 

 

 

© 2005  Palina Kindergarten  Contact Us