Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถชมภาพภาพกิจกรรมเทอมอื่นได้ที่>>>

 
 

  :: Highlight of Term1 (2017)

 

 

 

K2 เรียนรู้เรื่องอาชีพหมอฟัน

Mother's Day 2017
A Gift From The Star
Field Trip K3 @ เมืองโบราณ
ประชุมผู้ปกครองศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หนูๆ ปาลินาตักบาตรทำบุญ 2560
Field Trip K1 @ สวนสมุนไพร สวนหลวงร.๙
Teacher Day 2017