Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถชมภาพภาพกิจกรรมเทอมอื่นได้ที่>>>

 
 
 

 

> Summer I 2017

       
     
     
 

       ยินดีต้อนรับเด็กๆ ทุกคนสู่ Summer แรกของปี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 7 เมษายน 2560
ใน Theme: Fantastic of Nature เด็กๆ ตื่นเต้นไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เริ่มด้วยสัปดาห์แรกๆ
เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ ด้วยการปั้นดินเหนียวเป็นเครื่องประดับและภาชนะตามจินตนาการ พร้อมกับตกแต่งผลงานของต้นเองด้วยสีน้ำอย่างสวยงาม สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆ ผลิตสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ ทั้งขมิ้น ใบเตย ถ่าน ดอกอัญชัน และไม้ฝาง ฯลฯ เมื่อได้สีมาแล้วเด็กๆ นำมาใช้ระบายสีภาพที่ตนเองวาด และในปลายสัปดาห์เด็กๆ ทำผ้าเช็ดหน้า
มัดย้อมผืนเล็กคนละ 1 ผืน โดยคุณครูนำผ้าไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาให้เด็กๆ ใช้หนังยางมัดตามที่คุณครูแนะนำ หรือบางคนสามารถมัดได้ด้วยตนเองตามจินตนาการ เมื่อมัดเรียบร้อยเด็กๆ นำไปต้มในหม้อที่คุณครูเตรียมไว้ให้ ซึ่งหม้อที่คุณครูเตรียมไว้มีด้วยกัน 3 สี คือ สีเหลืองจากขมิ้น สีม่วงจากดอกอัญชัน และสีแดงจากไม้ฝาง สำหรับสัปดาห์สุดท้ายเด็กๆ ทำกระดาษสาจากกระดาษเหลือใช้แล้วนำวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ และดอกหญ้า มาตกแต่งกระดาษตามแบบฉบับของตนเอง

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

<<Previous  Next>>

© 2005 Palina Kindergarten Contact Us