Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
S p e c i a l รับส่วนลด 500 บาท/คอร์ส เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนอนุบาลปาลินา

99/32 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร: 0-2726-2323  โทรสาร: 0-2726-2680 

 © 2005  Palina Kindergarten  Contact Us