คุณอัมรินทร์ นิติพลและคุณอัจริยา นิติพน
ผู้ปกครอง ด.ญ.อชิรญา นิติพน K2/1

     คุณพ่อคุณแม่... “ชอบบรรยากาศของโรงเรียน และขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีโอกาสได้ทดลองด้วยตนเอง นอกเหนือจากการศึกษาจากหลักสูตรปกติและที่สำคัญยังให้เด็กได้มีส่วนร่วมกล้าแสดงออกทั้งใน Class ภาษาอังกฤษและภาษาไทย”

 
     
     
 

Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2005  Palina Kindergarten Contact Us