คุณสุนีย์พร ลาภพิทักษ์มงคล
ผู้ปกครอง ด.ญ.ญาดา หฤทัยสิริรัตน์ ชั้น Pre-K

     คุณแม่... “1. มีความรู้และประสบการณ์ด้านเด็กเล็กเป็นอย่างดี
                      2. อาหารที่ให้เด็กทาน(ก็ดูดีนะคะ) / จำนวนนักเรียนไม่มากเกินไป
                      3. คุณครูและทีมงานใกล้ชิดเด็กดีคะ “สำคัญมาก”
                      4. คุณครูใหญ่ก็น่ารักสามารถซักถามได้ตลอดเวลา”

     คุณพ่อ... "1. ใกล้บ้านที่อยู่อาศัยไม่ไกลมากนัก
                      2. เฉพาะทางอนุบาล
                      3. Ratio ครูต่อเด็กไม่มากเกินไป ( Pre-K )"

                 
 
     
     
 

Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2005  Palina Kindergarten Contact Us