คุณณต สินรัชตานนท์
ผู้ปกครอง ด.ช.ชนัญญ์ สินรัชตานนท์ K1/1

     คุณพ่อ... “ด้านสถานที่ห้องเรียนกว้างอากาศถ่ายเทดีและแสงสว่างเพียงพอ ลักษณะการออกแบบอาคารจัดได้ดี คุณครูและเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กได้ดี สนใจและรู้จักนิสัยของนักเรียน ยินดีรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง จัดการเรียนการสอนไม่เร่งรัดจนเกินไป และจำนวนนักเรียนต่อครูไม่สูงมากนัก"

 
     
     
 

Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2005  Palina Kindergarten Contact Us